top of page

Vad är KonMari®-metoden?

Japanskan Marie Kondo ligger bakom KonMari®-metoden som är en enkel men effektiv organiseringsmetod som säkerställer att du aldrig mer kommer att återfalla i ett rörigt hem. Den använder ett unikt sätt att göra urval på när du rensar bland dina ägodelar – att välja det som "Spark Joy", dvs. väcker glädje! Du väljer inte vad du ska kassera utan väljer att bara behålla de saker som talar till ditt hjärta. Genom att organisera och skapa ordning kan du återställa ditt liv och tillbringa resten av ditt liv omgiven av de människor och saker som du älskar mest.

Översikt

De flesta organiseringsmetoder förespråkar ett tillvägagångssätt där man jobbar rum för rum eller lite i taget, vilket inte ger samma resultat på lång sikt.

KonMari®-metoden uppmuntrar organisering efter kategori – inte efter plats – som alltid börjar med 1. Kläder, för att sedan gå vidare till 2. Böcker, 3. Papper, 4. Komono (japanska för diverse saker, dvs allt det som inte ingår i de tre första kategorierna, tex bad, städ, hobby, elektronik, kök osv.) och slutligen 5. Sentimentala föremål. Behåll bara de saker som talar till hjärtat och rensa bort föremål som inte längre "Spark Joy", dvs. väcker glädje. Tacka dem för den tid de har varit i din ägo och servat dig – gör dig sedan av med dem.

Människor runt om i världen har dragits till denna filosofi, inte bara på grund av dess effektivitet, utan också för att den lägger stor vikt vid att vara medveten, inåtvänd och framåtblickande.

“Life truly begins only after you have put your house in order.” – Marie Kondo

Marie Kondo

Varför organisera?

Att organisera är ett kraftfullt verktyg, men det är inte målet. Det sanna målet med att organisera är att rensa bort överflödiga ting så att du kan leva det liv du vill. När du skapar ordning i ditt hem med KonMari®-metoden har du inget annat val än att lyssna på din inre röst – för frågan om vad du vill omge dig med i ditt hem är egentligen frågan om hur du vill leva ditt liv. När du omvärderar dina ägodelar och organiserar ditt hem sätter du scenen för en enorm förvandling. Det här är magin med att organisera!

“Many people have equated my tidying method with minimalism, but it’s quite different. Minimalism advocates living with less; the KonMari Method® encourages living among items you truly cherish.” – Marie Kondo

bottom of page